Friday, January 1, 2016

NEW YEAR NEW WAY

    สวัสดีปีใหม่ 2016 ครับ ทุก ๆ ท่าน  ปีใหม่ จะมองให้เป็น จุดเปลียน ก็มองได้  แต่จะมองให้เป็น วันที่ผ่านพ้นไปวันนึงก็มองได้อีกแบบ  อยู่ที่ ความคิดของแต่ละคน  อยากจะเปลี่ยนแปลง ให้ดีขึ้น  หรือ  ไม่อยากเแปลี่ยนแปลงอะไร  แล้วแต่คน

           ในแวดวงการใช้งานโปรแกรม เพื่องานออกแบบ ก่อสร้าง ในบ้าน เรา ก็มี สิ่งที่เปลี่ยนแปลง แน่ ๆ และสำคัญด้วย ซึ่งจะทำให้ให้พฤติกรรม ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป


           สิ่งที่พูดถึงนี้คือการเปลี่ยนแปลง วิธีการใช้ลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์  ที่ มี ค่าย ใหญ่ ๆ  2 ค่าย  อย่าง ADOBE  และ  AUTODESK    เปลี่ยนแปลงจาก ระบบ การซื้อขาดการใช้ลิขสิทธิ์ เป็นแบบ  ซื้อใช้แบบปีต่อปี  สำหรับ Adobe ที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ติดการใช้งาน โปรแกรม อย่าง photoshop  , illustrator กันแบบงอมแงม ถอนตัวไม่ขึ้น    ยากที่จะเปลี่ยนไปใช้ freeware หรือ โปรแกรม อื่น     ก็คงต้อง  จัดซื้อจัดหากันไป แบบ ปีต่อปี หรือ มากกว่า ก็แล้วแต่ ความพึงพอใจ   แต่ที่  น่า ข้องใจก็คือ มีการปรับราคา ขึ้น จากปีที่แล้ว พอสมควร  ซึ่งทำให้  ผู้ใช้งาน ในประเทศกำลังพัฒนา ที่มี รายได้ น้อยกว่า ประเทศพัฒนาแล้ว   ต้องซื้อหา ลิขสิทธิ์ มาใช้งาน  ด้วยงบประมาณที่มากขึ้น

             ส่วน การใช้งาน โปรแกรมของค่าย ออโตเดสก์  ที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ ออกแบบ สถาปัตย์   วิศวกรรม   ก็ปรับมาเป็น ระบบ ซื้อสิทธิ์การใช้งานแบบ เช่า รายปี  อย่างเช่น  CAD LT  ค่าใช้ตกปีละ หมื่นแปด หมื่นเก้า   ต่อ 1 ผู้ใช้งาน   บริษัทที่มี  พนักงานเขียนแบบ ซัก 20 คน ก็จะมีค่าใช้จ่าย ตกปีละ   สี่แสน ต่อไป   ถือเป็น ต้นทุนคงที่    fixed cost   ของการดำเนินงาน         แต่สำหรับ ผู้ที่ไม่อยาก เช่าใช้   ก็มีโปรแกรม ตัวอื่น ๆ ที่ทำงานได้เหมือนกัน มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง  ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่  อย่างเช่น   ARES,  GstarCAD, nuvocad, draftsight     ก็ถือว่า ยังมีทางเลือกให้  ไม่ต้องกลับหลังหันไปทำผิด พรบ ลิขสิทธิ์ กัน

       สำหรับเรื่องลิขสิทธิ์  แน่นอน ครับว่า หน่วยงาน ที่ดูแลเรื่องนี้ ได้ทำงานกันอย่าง เต็มที่  ในเชิงรุก  อาจเห็นได้จาก การออกสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ รายงาน การละเมิดการใช้ซอฟต์แวร์   ตามสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ    ผู้ใช้งาน ผู้ดูแล ไอที ของ บริษัท    ก็ควรต้อง เคร่งครัดกับเรื่องนี้ ครับ อย่าให้ เป็นอะไร ที่เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย

No comments:

Post a Comment