Wednesday, May 13, 2015

CLOUD : กับดักคนใช้ ยาแก้ไอ

CLOUD : กับดักคนใช้ ยาแก้ไอ


ปัจจุบัน ระบบการใช้ซอฟต์แวร์ แบบใหม่ คือการใช้แบบ ออนไลน์  หรือ cloud เริ่มมีบทบาทเด่นชัดขึ้นมาแล้ว เมื่อค่ายซอฟต์แวร์ ใหญ่ยักษ์ หลายๆ ค่ายเริ่ม มีระบบการเช่าใช้รายปี  เป็นทางเลือกของการใช้งานที่จ่ายน้อยลง  ผู้้ใช้ไม่ต้องซื้อขาด  ซึ่งถ้าคำนวนระยะสั้น จะถูกกว่า  เช่น ซอฟต์แวร์ กล่องซื้อขาด ราคา 5000 บาท แต่เช่าใช้ปีละ 1000 บาทแต่ต้องจ่ายทุกปี   

เมื่อเทียบกันดูแบบ 5 ปีเพื่อให้ได้ใช้งาน เวอร์ชันใหม่อยู่เสมอ  การซื้อแบบกล่อง จะต้องจ่าย ค่าบำรุงรักษาทุกปี 750 บาทต่อปี รวมทั้งหมดดังนี้  ค่าซอฟต์แวร์+ค่าบำรุงรักษา4ปี = 5000+750x4 = 8000 บาท    กับระบบการเช่า เสียเพียง 5000 บาท ถูกกว่าการซื้อขาด   แน่นอน เจ้าของซอฟต์แวร์ พยายามจะดันให้ใช้งานระบบ cloud โดยเสนอราคาที่ถูกกว่า  และจะเลิกขายซอฟต์แวร์ขายขาดในอนาคต  เพื่อดันให้ทุกคนมาใช้แบบออนไลน์   

ผู้ใช้ส่วนที่ ปกติจ่ายค่าลิขสิทธิ์การใช้งานอยู่แล้ว ก็จะมีความสุขที่ได้จ่ายน้อยลง   แต่กลุ่มผู้ใช้ที่ใช้แบบลักลอบใช้ โดยใช้ยาแก้ไอ  คงจะมีสองส่วน คือกลุ่มที่ตัดใจยอมจ่ายเข้าระบบเช่าใช้ เพราะ เสพติดการใช้ซอฟต์แวร์นั้น ๆแล้ว  ซึ่ง กลุ่มนี้ จะเป็นเป้าหมายที่จะทำให้ มีเม็ดเงินจากการใช้ลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาสู่เจ้าของซอฟต์แวร์    ส่วนผู้ที่ ยังไง ๆ ก็ไม่ยอมจ่าย คงต้องหาวิธีหลบเลี่ยงกันไป อาจหันไปใช้ซอฟต์แวร์อื่น ๆที่ใกล้เคียงกัน
    ที่กล่าวมา ไม่เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะ ณ วันนี้  ค่ายซอฟต์แวร์ ใหญ๋ อย่าง  ADOBE, Autodesk หรือ Microsoft ได้ออกซอฟต์แวร์ประเภทเช่านี้ออกมาแล้ว  ในขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Google ได้ออกซอฟต์แวร์ฟรีมาให้ใช้ฟรีก่อน ซึ่งคาดว่าอนาคต จะเรียกเก็บ ค่าบริการจากการให้ใช้ซอฟต์แวร์ต่อไป

ลิงค์ข้อมูลซอฟต์แวร์ cloud ของค่ายต่าง ๆ
ค่าย Adobe  -   https://creative.adobe.com/plans
ค่าย Autodesk - http://area.autodesk.com/rentalplans
ค่าย Microsoft - http://www.microsoftstore.com/store/msapac/th_TH/pdp/Office-365-Personal/productID.298283500

No comments:

Post a Comment